Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we op zoek naar libellen in Mol -Postel. We doen dit keer gebieden aan als de Wurft en de Koemook en gaan diep tot in het reservaat van de Ronde Put.

Voornaamste soorten die we zullen zoeken zijn Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata), Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) en Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii). Andere zeldzame Kempense specialiteiten zijn hier altijd te verwachten.

Met een beetje zon en wat geluk, wordt dit alweer een excursie om niet snel te vergeten.

Afspraak: om 10h00 op de parking van de Abdij van Postel, Abdijlaan z/n, 2400 Mol

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0476/09 50 61, petervanderschoot•telenet.be)

Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.