Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Een klassieker onder de libellenexcursies, maar het is altijd leuk om een groot scala aan soorten te kunnen zien. We doen gebieden aan als Den Diel, het Buitengoor en het Sluismeer en we gaan ook diep tot in het reservaat van de Maat. Voornaamste soorten die we zullen zoeken zijn Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata), Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) en andere zeldzame Kempense specialiteiten. Verder zoeken we het stromend water op, met als doelsoort Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) en Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo).

Afspraak om 10u00 op de parking aan het Ecocentrum/ Zilvermeer te Mol-Rauw

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0473/95 90 00, petervanderschoot•telenet.be) en Jef Sas (jef.sas•euphonynet.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.