Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

De Kraenepoel is de laatste van de tientallen vijvers waarmee in de middeleeuwen het Bulskampveld, het uitgestrekte heideveld van Aalter tot Brugge, bezaaid was. Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef hij in gebruik als visteeltvijver, waardoor zich een merkwaardige flora kon ontwikkelen die goed leek op die van de Kempense vennen. Maar als gevolg van een slechte waterkwaliteit verdwenen veel van de bijzondere soorten. Dankzij het heldere en slechts matig voedselrijke water komen nu in de Kraenepoel terug heel wat bijzondere dieren en planten voor. Sommige daarvan, zoals het moerashertshooi in de oeverzones, treffen we in Vlaanderen verder bijna alleen aan in Kempense heidevennen. Een indrukwekkend lijstje aan gebieden en soorten, prachtige restanten van het historische Bulskampveld, passeren de revue op deze onuitgegeven excursie. We bezoeken eerst de Kraenepoel, daarna de plassen van Merendree. Vervolgens komen nog bekende reservaten zoals het Maldegemveld en de Gulke Putten aan de beurt. Een aanrader voor iedereen, door de enorme afwisseling aan biotopen en de al geruime tijd als natuur beheerde terreinen.

Afspraak om 10u00 aan het treinstation van Bellem (deelgemeente Aalter).

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0473/95 90 00, petervanderschoot•telenet.be) en Jan Versigghel (jan.versigghel•skynet.be). Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.