Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

De jaarlijkse Algemene vergadering van de Libellenvereniging vzw gaat dit jaar door in het bezoekerscentrum van het Landschap De Liereman te Oud-Turnhout. In de namiddag wordt er een excursie voorzien in het Landschap De Liereman.

Het Landschap De Liereman bestaat uit een afwisseling van natte en droge heide, gagelstruweel, elzen- en wilgenbroek, eikenberkenbos, dennenbos, stuifduin, heischraal grasland en weidevogelgebied. Kortom een staalkaart van het beste wat het Kempens landschap te bieden heeft. Heel wat soorten planten en dieren vinden hier een leefgebied. De grote soortenrijkdom is te verklaren vanuit de verscheidenheid aan biotopen. Op vlak van libellen kunnen we heel wat verwachten, waaronder specialiteiten zoals Glassnijder, Variabele waterjuffer, Vroege glazenmaker en Noordse witsnuitlibel. Ook de onmiddellijke omgeving van de Liereman is uitermate rijk en interessant.

Afspraak om 10u00 in het bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout

Verantwoordelijke: Geert De Knijf (0476/403 454), geert.deknijf•inbo.be