Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

We beginnen onze tocht in de vallei van de Grote Laak, en bezoeken eerst de vijvers en waterpartijen van de Roost en van het Trichelbroek. Het afwisselende terrein is een ideaal jacht- en voortplantingsbiotoop voor heel wat leuke soorten libellen, waaronder Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum), Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum) en Kanaaljuffer (Erythromma lindenii). In de namiddag trekken we naar de Langdonken in Herselt, om de resultaten van de natuurinrichting te bekijken in dit eveneens uitzonderlijke gebied. Met een gelukje komen we er misschien zelfs de Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum) tegen?

Afspraak Om 10 uur aan het einde van de Rooststraat te Veerle-Laakdal (zie bijgevoegde luchtfoto - 400KB). Picknick voorzien, we zullen deze ergens ter velde nuttigen.

Verantwoordelijke: Vic Van Dyck (014/ 84 02 10 — vic.vandyck•scarlet.be) of Peter Van Der Schoot (0473/95 90 00 — petervanderschoot•telenet.be). Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.