Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Een klassieker onder de libellenexcursies, maar het is altijd leuk om een groot scala aan soorten te kunnen zien. In de voormiddag komen wat minder bekende maar zeer interessante en niet altijd vrij toegankelijke terreintjes aan bod. In de namiddag bezoeken we Den Diel en het reservaatsgedeelte van de Maat. Voornaamste soorten die we zullen zoeken zijn Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata), Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) en andere zeldzame Kempense specialiteiten. Verder zoeken we het stromend water op, met als doelsoorten Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) en Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo).

Afspraak Om 10 uur aan de parking van het Ecocentrum te Mol-Rauw. Hier kan 's middags het lunchpakket worden aangesproken en is er gelegenheid om iets te drinken.

Verantwoordelijke: Jef Sas (jef.sas•euphonynet.be) of Peter Van Der Schoot (0473/95 90 00 — petervanderschoot•telenet.be). Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.