Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Het militair domein van Vloethemveld is ongeveer 160 hectare groot en strekt zich uit over de gemeentes Zedelgem, Snellegem en Aartrijke. Tussen de voormalige munitiedepots komen natte en droge heischrale graslanden, droge en vochtige Atlantische heide en zeldzame vegetaties met dwergzeggen en orchideeën voor. De libellenfauna van het gebied hoeft door de aanwezigheid van talrijke blusvijvers (zowel zure vennen als voedselrijkere vijvers met veel waterplanten) niet onder te doen voor de botanische rijkdom. Op West-Vlaams niveau zijn alvast stevige populaties Smaragdlibel, Plasrombout, Grote roodoogjuffer en Zwarte heidelibel het vermelden waard.

Op het terrein zijn door het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van Life-DANAH reeds heel wat ingrepen rond natuurherstel gebeurd. Verschillende vijvers werden al vrijgesteld, er kwam een aanzienlijke oppervlakte heide bij en er worden een groot aantal nieuwe poelen aangelegd. In 2009 verscheen alvast Tengere grasjuffer op enkele recent afgegraven percelen, een soort die buiten de kustduinen zeldzaam is in de provincie.

In het nabijgelegen Sint-Andriesveld werden eveneens een aantal Kempense soorten waargenomen (o.a. Venwitsnuitlibel) die mogelijks uit het Vloethemveld afkomstig zijn. Door de ontoegankelijkheid en de uitgestrektheid van het gebied is de libellenfauna er nog relatief slecht gekend. We kammen het gebied grondig uit op libellen. Onze gegevens zullen alvast relevant zijn voor de monitoring van de ingrepen in het gebied.

Afspraak om 10 uur op het einde van de straat Vloethemveld (NIET de Vloethemveldstraat, dat is de andere kant van het domein), aan de groene ingangspoort. We picknicken op het domein, dus zeker eten en drinken voorzien voor 's middags.

Verantwoordelijke: Wouter Vanlerberghe (0473/92 79 14 — wouter.vanlerberghe•gmail.com) of Tim Adriaens (0496/62 61 78 — ledenadmin•odonata.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.