Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

De vallei van de Ziepbeek is één van de meest waardevolle natuurgebieden van Vlaanderen. Het gebied beschikt over uitgestrekte waterpartijen en moerassen, natte heide en vennetjes, en is het voorplantingsgebied van enkele van de meest zeldzame libellen in Vlaanderen. We kunnen ons ondermeer verwachten aan Speerwaterjuffer (Coenagrion hastulatum), Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata), Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) en Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii). In de namiddag gaan we op de Neerharenheide en het Asbroek op zoek naar de Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) en met een gelukje vinden we misschien wel een Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis)?

Afspraak om 10u aan de parking van Vlaams Natuurreservaat Vallei van de Ziepbeek,Molenbergstraat z/n, 3621 Rekem.

Verantwoordelijke: Peter Van Der Schoot (0473/95 90 00 — petervanderschoot•telenet.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.