Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

In Noordoost Limburg vinden we het grootste moerasgebied van Vlaanderen. Aan de westrand van het gebied bevinden zich enkele grote vijvers. Het reservaatgebied de Luysen was vroeger een recreatiedomein met bijhorende zwemvijvers. Een 10-tal jaar geleden werd gans het gebied heringericht en wordt sindsdien beheerd als natuurgebied. Hier en in het aanpalende Mariahof zijn de laagveensoorten in zeer groot aantal aanwezig: denk hierbij aan duizenden Variabele waterjuffers, honderden Bruine korenbouten en tientallen Glassnijders en Vroege glazenmakers. In de buurt stroomt de Abeek waar de Bosbeekjuffer en de Weidebeekjuffer massaal voorkomen. Indien er nog tijd overblijft bezoeken we het grootschalige natuurontwikkelingsproject het Smeetshof.

Afspraak om 10 uur aan de kerk van Beek, deelgemeente van Bree.

Verantwoordelijke: David Beyen (0494/32 93 99 — david.beyen•limburgs-landschap.be). Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.