Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

De kreekplassen op de grens van de vroegere gemeenten Sint-Gillis, Meerdonk en Vrasene bestaan uit een kronkelig snoer van kleine en grote plassen, rietkragen, wilgenbosjes en moerassen. Samen met de soms bloemrijke dijken, de populieren en de vele knotwilgen vormen ze een landschap met een rijke natuur dat de moeite waard is om te behouden. Langsheen de kreek beheert Natuurpunt diverse percelen.

De basis van het landschap is gelegd tijdens de tachtigjarige oorlog (1568 — 1648) tussen de Nederlanden en de Spanjaarden. Om te beletten dat de Spanjaarden zouden doorstoten naar Antwerpen, in handen van de Geuzen, werd de hele Wase polder onder water gezet. Eb en vloed kregen vrij spel. De diepe geulen die waren ontstaan bij de overstromingen bleven achter als kreken en wielen.

In de namiddag brengen we een bezoek aan het Steengelaag in Stekene. Dit is een voormalig kleiontginningsgebied met heel wat waterpartijen, en dus interessant voor libellen. Enkele soorten die hier voorkomen zijn Vuurjuffer, Variabele waterjuffer, Grote en Kleine roodoogjuffer, Vroege glazenmaker en Vuurlibel. Ook de Kanaaljuffer en de Plasrombout werden hier al waargenomen.

Afspraak om 10 uur aan het Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk (Sint-Gillis-Waas). Hier kan 's middags het lunchpakket worden opgegeten en is er de gelegenheid om iets te drinken.

Verantwoordelijke: Marc Bogaerts (0474/84 84 78 — voorzitter•panneweel.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.