Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

De jaarlijkse Algemene vergadering van de Libellenvereniging vzw gaat dit jaar door in het Brasserie Lillebroek te Kampenhout (Vlaams-Brabant). In de namiddag wordt er een excursie voorzien in het Torfbroek.

Het Torfbroek is een van de meest bijzondere natuurreservaten van Vlaanderen en vooral bekend omwille van zijn kalkrijke vegetatie met tal van bijzondere plantensoorten en orchideeën. In het reservaat liggen een paar plassen die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van verschillende soorten kranswieren.

Sinds 2000 werden in het reservaat niet minder dan 30 soorten waargenomen. Ondanks deze soortenrijkdom werd het gebied nog nooit echt grondig onderzocht in het voorjaar. Soorten waarvoor het gebied bekend is zijn ondermeer de Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) en de Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens). Verder bestaat het vermoeden dat Glassnijder (Brachytron pratense) en Bruine korenbout (Libellula fulva) er ook aanwezig zijn. En wie weet vinden we er misschien ook wel de Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles).

Afspraak voormiddag om 10 uur in Brasserie Lillebroek, Visserijlaan 1, 1910 Kampenhout Info: Geert De Knijf (0476/40 34 54 of geert.deknijf•inbo.be).

Afspraak namiddag om 13 uur aan parking Torfbroek, einde Torfbroeklaan / Visserijlaan. Er staat een bruin gekleurde pijl (vrij klein) aan de Haachtsesteenweg. Beide plaatsen zijn vrij goed bereikbaar voor het openbaar vervoer: voormiddag: bushalte Berg-Lelle, namiddag Berg-Oudstation. Buslijnen 270 en 272.

Verantwoordelijke: Jan Wouters (jan.wauters•inbo.be) of Geert De Knijf (0476/40 34 54 — geert.deknijf•inbo.be)..