Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Natuurreservaat de Kalmthoutse Heide voorstellen is wellicht niet nodig. We gaan op tocht in één van de grootste Vlaamse aaneengesloten natuurreservaten op zoek naar de eerste libellen van het jaar. Zo vroeg op het jaar zijn er reeds heel wat soorten actief. Op de Kalmthoutse Heide hebben we de mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken met de Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum) en de Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda), die hier nog in fraaie aantallen voorkomen.

Afspraak: om 10 uur op de Oostelijke parking Kalmthoutse Heide, te bereiken via de Frans Raatsstraat die overgaat in de Verbindingsstraat. De parking ligt enkele honderden meters verder aan de linkse kant.

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0473/95 90 00 — petervanderschoot•telenet.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.