Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Dit weekend proberen we zoveel mogelijk populaties van de Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) te tellen. We spreken allen af in Mol thv de brug over het Kempens kanaal die naar Postel gaat. Daarna splitsen we ons in kleine groepen om zoveel mogelijk gebieden in de omgeving te kunnen tellen. Bij goed weer, gaan we op zondag 21 augustus verder met het tellen van de populaties.

Afspraak: om 10uur aan de brug over het Kempens kanaal langs de weg die van Mol naar Postel (N136) gaat. (51°14'15.14"N, 5°11'12.82"O)

Verantwoordelijke: Geert De Knijf (0476/403 454 - geert.deknijf•inbo.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.