Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

De rijkste libellengebieden van de Benelux liggen in het gebied rond Mol-Postel. Vandaar dat we geregeld een wandeling inplannen in deze streek.

In de voormiddag bezoeken we natuurreservaat Den Diel. Voornaamste soorten die we zullen zoeken zijn Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum), Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) en andere zeldzame Kempense specialiteiten.

In de namiddag gaan we op bezoek op de Ronde Put met als doelsoorten Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) en de Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii).

Afspraak: om 10 uur aan de parking van het Ecocentrum te Mol- Rauw. Hier kan 's middags het lunch­pakket worden aangesproken en is er de gelegenheid om iets te drinken.

Verantwoordelijke: Peter Van Der Schoot (petervanderschoot•telenet.be), Jef Sas (014/31 26 57 — jef.sas•euphonynet.be), Frans Daemen (014/37 98 47 — fransdaemen•telenet.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar een verantwoordelijke.