Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

We krijgen de unieke mogelijkheid om de natuurontwikkelingsgebieden in het Zwin te bezoeken. Piet Lozie neemt ons mee naar de recent gegraven poelen en ook naar enkele bestaande, geres­tau­reerde poelen waar we de resultaten van de grootschalige inrichtingswerken kunnen bekijken. De oostkust is niet echt gekend om zijn grote aantallen libellen, maar verrassingen kunnen hier altijd wel optreden. We komen op het juiste moment voor pantserjuffers en heidelibellen, vooral zuidelijke soorten worden hier opmerkelijk meer gezien dan in het binnenland. We kunnen Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio), Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) en Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum) verwachten en wie weet zien we wel de Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale)?

Afspraak: om 13u30 aan de parking Zwin, ter hoogte van de ingang van het Zwin

Verantwoordelijke: Tim Adriaens (0496/62 61 78 — ledenadmin•odonata.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.