Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

We trekken naar de vallei van de Warmbeek, een grootschalig en grensoverschrijdend natuur-ontwikkelingsgebied met mooie beken, vijvers en vennen in Hamont- Achel in het noorden van de provincie Limburg. In de namiddag passeren we langs de kweekvijvers en de wateringen van de Lozerheide in Lozen. We kunnen ons verwachten aan het gros van de voorjaarssoorten, met uitschieters als Beekrombout (Gomphus vulgatissimus), Glassnijder (Brachytron pratense), Bruine korenbout (Libellula fulva) en Vroege glazenmaker (Aeshna isosceles). Lozerheide was enkele jaren geleden nog goed voor Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) en ander moois (alle wit­snuiten) maar de laatste jaren is er bijzonder weinig geïnventariseerd, alhoewel er dus heel wat te verwachten valt.

Afspraak: om 10u00 aan de parking van de trappistenabdij van Achel, De Kluis 1, 3990 Hamont- Achel.

Verantwoordelijke: Arjen Breevaart (0494/45 60 18 — arjenbreevaart•hotmail.com) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.