Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

De Kempense heidelibel doet het niet goed in Europa (het is een Europese Rode lijstsoort) en dit geldt ook in Vlaanderen. Nochtans is de ecologie goed gekend, en kunnen mits enkele aanpassingen in het beheer van vijvers al leiden tot gunstige maatregelen voor deze soort en zo tot het herstel van de populaties.

Daarom organiseert de Libellenvereniging Vlaanderen vzw in samenwerking met Natuurpunt een praktijkdag rond deze soort. Deze dag is zowel bedoeld voor terreinbeheerders als libellenliefhebbers.

Na een korte voordracht over de ecologie van de Kempense heidelibel, kan wie dat wil meteen naar buiten. Terreinbeheerders discussiëren in de voormiddag binnen verder met libellenspecialisten over hun ervaringen met aangepast vijverbeheer. Samen zoeken we naar kansen om op korte termijn een aantal maatregelen te nemen om deze soort duurzaam te behouden in Vlaanderen. In de namiddag is er een gezamenlijke excursie naar De Maten om de soort en haar habitat van dichtbij te bekijken.

Programma

  • 9.45 ontvangst met koffie
  • 10.00 Welkom en toelichting bij het doel van de dag (iemand van NPS)
  • 10.05 Ecologie van de Kempische heidelibel (Geert De Knijf, LVV) 20-25 min. voordracht + vragen
  • 10.30-12.30 Excursie vertrekt naar Vijvergebied Midden-Limburg (voor niet-beheerders)
  • 10.30-12.30 Workshop over inrichting, herstel en beheer voor de Kempische heidelibel (voor terrein­beheerders). Indien vroeger gedaan vertrekken we op excursie naar het nabijgelegen gebied Het Wik (Bokrijk) om een aantal beheermaatregelen op het terrein te bekijken.
  • 12.30-13.00 Middagmaal
  • 13.00-17.00 Excursie naar De Maten te Genk (gezamenlijk)

 

Afspraak 's ochtends: Natuurpunt Limburg, Domein Kiewit, Putvennestraat 112, 3500 Hasselt Deelname gratis. Graag wel uw deelname bevestigen.

Afspraak 's namiddags: om 13 uur aan de kerk van Boxbergheide (deelgemeente van Genk). Vandaar is het nog 2 km naar De Maten.

Verantwoordelijke: Geert De Knijf (0476/40 34 54 — geert.deknijf•inbo.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.