Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

We sluiten ons aan bij onze Waalse libellenvrienden voor een libellen- en vlinderwandeling in één van de natuurpareltjes van Wallonië. Op het Plateau des Tailles werd recent een uitgebreid Life-project afgewerkt. De inrichtingswerken hadden als voornaamste doel om de uitgestrekte hoogveenbiotopen maximaal te herstellen. Het resultaat is een lappendeken van prachtige hoogveenplasjes en oude 'lithalsen', orchideeënrijke hooilandjes en zompige vlaktes in een uitgestrekt en open landschap. De voornaamste soorten die we er kunnen waarnemen zijn Speerwaterjuffer (Coenagrion hastulatum), Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica), Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) en Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda). Ook een groot aantal bijzondere vlinders en andere insekten hebben er mooie populaties, deze krijgen vanzelfsprekend de nodige aandacht.

Verantwoordelijke: Denis Parkinson en Peter Van der Schoot (0476/09 50 61 — petervanderschoot•telenet.be)

Inschrijven verplicht bij Peter Van der Schoot. Afspraakplaats en uur wordt meegedeeld aan de inge­schreven deelnemers, we proberen zoveel mogelijk te carpoolen. Deelnemers wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd voor de vzw Vert Pomme.
Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.