Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Deze keer zijn we op bezoek bij onze libellencollega's van Noord-Frankrijk. Op het programma staat een bezoek aan een groot duinengebied met duinbeken en duinpannen. De belangrijkste soort die we hier aantreffen is de Mercuurwaterjuffer (Coenagrion mercuriale). Maar natuurlijk leven er ook tal van andere leuke beestjes en planten. In de namiddag brengen we een bezoek aan de vallei van de Course waar de grootste populatie Mercuurwaterjuffer uit de regio te vinden is. Hier komen verder ook nog Bruine korenbout (Libellula fulva) en Kanaaljuffer (Erythromma lindenii) voor.

Afspraak: om 10 uur voor het stadhuis van de gemeente Camiers (Departement Nord Pas-de-Calais, Frankrijk). Camiers ligt zo'n 15 km ten zuiden van Boulogne-sur-Mer, net voor de monding van de Canche in Etaples.

Verantwoordelijke: Geert De Knijf (0476/40 34 54 — geert.deknijf•inbo.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.