Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

We gaan op zoek naar libellen in de vallei van de Kleine Nete. We starten in het Olens Broek, een erg afwisselend gebied met vennen, vijvers, moerassige laagten en heide. We hopen hier het gros van de voorjaarssoorten zoals Glassnijder (Brachytron pratense) tegen te komen. Er zit ook een grote populatie van de Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio), die het hier overigens opperbest doet door het gevoerde beheer. Na de middag gaan we langs de Kleine Nete in Herentals en Vorselaar op zoek naar de Beekrombout (Gomphus vulgatissi­mus), die hier haar grootste populatie in Vlaanderen heeft.

Afspraak: om 11 uur aan het station van Herentals of om 11u15 aan het infobord aan de Roerdompstraat. Picknick meenemen! We eten ergens te velde.

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0496/09 50 61 — petervanderschoot•telenet.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.