Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Het natuurgebied De Maten is te vinden in het lage gedeelte van Genk aan de voet van het Kempens Plateau. De afwisseling van droge duinkammen en lage natte delen zorgt voor een enorme en boeiende variatie van planten en dieren. De Maten omvat ongeveer 300 hectare beschermd landschap in de vallei van de Stiemerbeek en Heiweierbeek. Met meer dan 40 waargenomen soorten libellen in de voorbije 10 jaar, is dit nog steeds één van de libellenrijkste gebieden van Limburg. We gaan specifiek op zoek naar heidelibellen, in de hoop nog een Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) te vinden, een soort die in gans West-Europa zwaar in de verdrukking komt te zitten. Verder kunnen we Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens), Tengere pantserjuffer (Lestes virens), Tangpantserjuffer (Lestes dryas) en Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) verwachten.

Afspraak:9u30 aan het station van Diepenbeek. Einde omstreeks 17 u Meebrengen: Laarzen! Lunchpakket en drank voor 's middags.

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0476/09 50 61 — petervanderschoot•telenet.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.