Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

In de voormiddag bezoeken we Den Diel, samen met de Ecologische werkgroep van Mol en de Sieralgen­werkgroep Micrasterias. Het gebied wordt bedreigd door de geplande bouw van een supersluis op het kanaal, vandaar dat we zoveel mogelijk gegevens willen verzamelen over de waarde en de rijkdom van het gebied. Op vlak van libellen is dit gebied al jarenlang een onbetwiste topper. Voor Glassnijder (Brachytron pratense), Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) en Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) is dit één van de belangrijkste voortplantingsplaatsen in de ruime omgeving.

Recente nieuwkomers voor het gebied zijn Vroege glazenmaker (Aeshna isosceles) en Bruine korenbout (Libellula fulva), en vorig jaar werd de Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) ook hier waargenomen. We zoeken eveneens het stromend water op, met als doelsoorten Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) en Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo).

In de namiddag komt een wat minder bekend maar zeer interessant (en niet vrij toegankelijk!) terrein aan de beurt. Deelnemers van de excursie in 2010 herinneren zich nog de rupsennesten van de Veld­parel­moervlinder (Melitaea cinxia), nu passeren we er in het vliegseizoen van de vlinder. Voornaamste libellen­soorten die we er zullen zoeken zijn Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) en Hoogveen­glanslibel (Somatochlora arctica).

Afspraak: om 9 uur aan parking Den Diel, Sas 3 Mol Postel aan Bailey brug (zie kaartje). Laarzen zijn geen overbodige luxe. Picknick meenemen.

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0476/09 50 61 — petervanderschoot•telenet.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.