Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

In de voormiddag bezoeken we enkele recent aangelegde poelen en vennen in de omgeving van de Rothoek. De Rothoek is een eerder recent natuurreservaat van Natuurpunt in de vallei van de Grote Nete. We zullen hier uitgebreid aandacht besteden aan de diverse heidelibellen en pantserjuffers. We zitten in de hoofdvliegtijd van de Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla), een ontmoeting met deze prachtige verschijning is eveneens te verwachten.

Na de middag gaan we richting Kwarekken waar Jos Van Kerckhoven ons meeneemt naar enkele mooie vijvers met heel wat libellensoorten en nog meer fraais. Alvast te verwachten zijn Tangpantserjuffer (Lestes dryas), Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) en Bruine glazenmaker (Aeshna grandis).

Afspraak: om 10 uur op de parking van de tennisclub Westerlo, BROEKSTRAAT z/n, 2260 Westerlo

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0476/09 50 61 — petervanderschoot•telenet.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.