Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Het gebied Vorsdonkbos-Turfputten is bij botanici al lang bekend als een absolute parel. Elzenbroekbossen afgewisseld met open plekken die getuigen van vroegere turfputten en bomkraters. Moerassen met tril­venen met tal van zeggensoorten, wateraardbei, waterdrieblad. En zelfs mooi ontwikkelde blauwgras­lan­den.

Van de libellenfauna van dat gebied daarentegen is nog maar weinig bekend. Occasionele bezoeken leverden voor de streek leuke soorten op zoals Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) en Tangpantserjuffer (Lestes dryas). Enkel in 2008 is er Vroege glazenmaker (Aeshna isosceles) gezien, in 2013 werd er Glassnijder (Brachytron pratense) ontdekt. In 2012 en 2013 is ook Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) aangetroffen!

Maar in dit laagveengebied verwacht je ook soorten als Bruine korenbout (Libellula fulva), Variabele water­juffer (Coenagrion pulchellum) en zelfs Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) behoort tot de moge­lijkheden.

Wie komt mee zoeken naar deze verborgen schatten? Momenteel is er een Life project in uitvoering waar maatregelen ten voordele van libellen kunnen meegenomen/geadviseerd worden. Zo is deze LVV-excursie ook relevant voor het beheer!

Afspraak: om 10 u aan de brug over de Demer, langs de weg van Betekom naar Gelrode (er is aan de oostzijde van de weg een kleine parking). Einde omstreeks 17 u.

Meebrengen: Laarzen ! Lunchpakket en drank voor 's middags, verrekijker, 'libellen-net'.

Verantwoordelijken: Jorg Lambrechts (0478 24 27 61 — jorg.lambrechts•natuurpunt.be) of Luc Vervoort (0490 57 79 94 — luc.vervoort•natuurpunt.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.

Organisatie: Libellenvereniging Vlaanderen vzw ism Natuurpunt Studie en Natuurpunt Beheer