Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Het Maldegemveld is een natuurreservaat dat behoort tot het NATURA 2000 netwerk en is gekenmerkt door de afwisseling van heide en open bos. De heiderelicten zijn echter sterk teruggedrongen: daarom bestaan de beheersmaatregelen in dit natuurgebied uit het omvormen van naaldbosaanplanten naar eiken-berkenbos en heide, het herstel van vennetjes en de instandhouding van de bestaande heiderelicten. Voor deze streek is de libellenfauna uitzonderlijk: we maken kans op verschillende soorten pantserjuffers: de Tengere Grasjuffer (Ischnura pumilio), Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum), Zwarte heidelibel (Sympetrum danae). We bezoeken de oude en nieuwe waterpartijen van het Maldegemveld; indien het toch zou tegenvallen is ook een bezoek aan de Gulke Putten mogelijk.

Afspraak: Om 10 uur aan de ANB parking, Drongengoedweg, 9910 Ursel.

Meebrengen: Laarzen, lunchpakket, verrekijker, libellennet

Verantwoordelijke: Jan Versigghel, 09/375 21 28 — jan.versigghel•skynet.be Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke. Bij slecht weer (neerslag) gaat de excursie niet door.