Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Van nat naar droog vind je in de Visbeekvallei mysterieuze broekbossen, veenmoerassen, bloemrijke gras­landen, statige eikenbossen, blinkende vennen, heiden en landduinen die naadloos in elkaar over gaan. Het typische landschap is ontstaan dankzij het samenspel van mens en natuur omdat het tot de eerste helft van de 20e eeuw van belang was voor de heidelandbouw. De heiden en landduinen werden intensief begraasd, de schapen werden gewassen in de vennen, de graslanden werden jaarlijks gehooid, turf werd gestoken en het hout werd uit de bossen gehaald. In dit landschap voelen vele zeldzame dieren en planten zich thuis.

Met de Libellenvereniging is het al enkele jaren geleden dat we nog naar Lille afzakten. Door de grote ingrepen van het Life-project zijn er heel wat interessante waterpartijen bijgekomen. Van de meest recent gegraven percelen leggen we de nulsituatie vast. Ook plassen waar de natuur al enkele jaren zijn gang heeft kunnen gaan, worden onderzocht om te kijken welke soorten hier ondertussen al voorkomen.

Te verwachten soorten zijn onder meer Tangpantserjuffer (Lestes dryas), Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus), Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia), Plasrombout (Gomphus pulchellus), Smaragdlibel (Cordulia aenea) en Metaalglanslibel (Somatochlora metallica). We zitten verder in de hoofdvliegtijd van de Kleine ijsvogelvlinder die hier één van zijn grootste populaties heeft in Vlaanderen.

Afspraak: Om 10 uur op de carpoolparking afrit 21 op de E34 in Wechelderzande-Lille. We stappen flink wat kilometers en zijn ten vroegste terug om 17 u.

Meebrengen: Lunchpakket en drank voor 's middags (we eten in het veld), verrekijker, libellennet, stevig schoeisel.

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0476/09 50 61 — petervanderschoot•telenet.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke. Bij slecht weer (neerslag) gaat de excursie niet door.