Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Op uitnodiging van de provincie Vlaams-Brabant, verkennen we de waterpartijen van het Webbekoms Broek. Dit is een open excursie, voor het grote publiek. Tot op heden zijn er niet echt veel waarnemingen gedaan in het gebied. Het wordt tijd dus om daar verandering in te brengen. De focus zal liggen op het benoemen van de diverse families van libellen, en om de diverse glazenmakers, pantserjuffers en heidelibellen op soortnaam te leren brengen.

De reeds waargenomen soorten laten het beste vermoeden over het potentieel van gebied, want met Glassnijder (Brachytron pratense), Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo), Grote roodoogjuffer (Erythromma najas) en Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) zitten er alvast een aantal bijzondere soorten. We verwachten hier alvast een aantal leuke verrassingen te vinden.

Afspraak: om 14u aan de parking van het bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovenlaan 48, 3290 Diest. De excursie duurt tot 17u, en is open voor het grote publiek.

Info: Peter Van der Schoot (tel 0476/09 50 61, petervanderschoot•telenet.be)