Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

De Linie en de Fondatie zijn twee natuurgebieden in het centrum van het Waasland. Zij vormen een typisch mozaïeklandschap met graslanden, bossen, dreven en kleinschalig akkerland. In de natuurlijke poelen vindt men voor het Waasland een rijke libellenfauna. Er zijn gekende kolonies van Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) en Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum) maar ook de Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) werd reeds gespot. Tal van andere voorjaarslibellen worden verwacht.

Afspraak: om 10h00 aan de Kruiskapel van Eksaarde, aan het einde van de Kruiskapeldreef, 9160 Eksaarde (Lokeren); volg de bordjes tot aan de kapel, daar is parkeermogelijkheid. 

Na de lunch gaan we richting Fondatie (met auto's).

Verantwoordelijke: Tom Vermeulen (0478/29 29 30, tommy.vermeulen•skynet.be 

Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.