Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

excursies vorige jaren

Wist je dat sinds 1996 niet minder dan 50 verschillende soorten libellen werd waargenomen in Essen en Kalmthout?

Als libellen ter sprake komen in de Noorderkempen richt de aandacht zich onmiddellijk op de Kalmthoutse Heide. Hier komen uiteraard de meeste soorten voor; zowel in het voorjaar als tijdens de zomer. In het voorjaar spreken o.a. de 'witsnuitlibellen' tot de verbeelding terwijl het zomerseizoen gekenmerkt wordt door de 'heidelibellen'.

Maar er zijn ook andere kleine stukjes natuur waar we libellen kunnen spotten. Op 13 augustus richten we onze aandacht op o.a. Eseendonkbos (met een grote populatie Weidebeekjuffers (Calopteryx splendens), Het Zandven en Wildertse Duintjes, met verschillende soorten juffers en heidelibellen. Deze gebieden bevinden zich in Essen, maar liggen op wandelafstand van elkaar. We zullen ons met de wagen verplaatsen naar de verschillende gebieden.

Afspraak: om 10h00 aan de parking aan de Heuvelhal (bij het gemeentehuis), Kapelstraat, Essen. Dan rijden we met zo weinig mogelijk wagens naar onze eerste bestemmingen.

Voormiddag: Essendonkbos en Zandven

's Middags zijn we terug aan de Heuvelhal waar we in de buurt onze picknick kunnen nuttigen.

Namiddag: Wildertse Duintjes (Kleiput en Bergenven)

Verantwoordelijke: Joris Pinseel, Natuurpunt Noorderkempen (tel 03/667 57 97 - joris.pinseel•fulladsl.be)

Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.