Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

2024

Organisatie: Libellenvereniging Vlaanderen (LVV) ism Natuurpunt Studie

De verscheidenheid aan biotopen is erg groot: van droge tot vochtige graslanden en bospercelen over drijfnatte zones, van een groot zeggenmoeras tot een goed uitgebouwd poelenstelsel. Deze biotopen hebben een grote aantrekkingskracht op vele organismen. Planten, vogels, dag- en nachtvlinders, amfibieën, maar vooral ook libellen,...

Veel soorten hebben zich de laatste jaren kunnen vestigen in het gebied. Net geen 40 soorten tot dusver!

Afspraak : 10:00 op de parking aan het Aquafin zuiveringsstation, Humbeeksebaan, schuin tegenover huisnummer 117,

Einde omstreeks 17:00

Contact : Herman Dierickx 0498 64 62 18 of herman.dierickx*telenet.be

      Erik Moonen 0494/645 642 of erik.moonen*telenet.be

 

Meebrengen : Lunchpakket, drankje, verrekijker, insectennet, laarzen.

Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.