Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

2024

Organisatie: Libellenvereniging Vlaanderen (LVV) ism Natuurpunt Studie

'Op zoek naar de laagveenfauna’

Er wordt de laatste jaren wat minder intensief naar libellen gekeken in het Vinne.

Dringend tijd om daar verandering in te brengen!

De prachtige en opvallende Vroege glazenmaker vliegt op dat moment volop in het gebied, dus die zien we zeker. Voor de Glassnijder moeten we nét wat beter uitkijken. Anderzijds, Variabele waterjuffer en Bruine korenbout zijn nog maar zeer weinig gemeld en we zouden graag weten of er een populatie voorkomt.

In dit interessante gebied is een verrassing daarenboven altijd mogelijk! Tenslotte zijn er op dat moment ook bijzondere vogelsoorten aanwezig als broedvogel, zoals het Woudaapje.

Afspraak : 10:00 aan de parking van het provinciaal domein 'Het Vinne'

Einde omstreeks 17:00

Contact :  Jorg Lambrechts  0478/242761 of jorg.lambrechts*natuurpunt.be

                  Erik Moonen 0494/645 642 of erik.moonen*telenet.be

Meebrengen : Lunchpakket, drankje, verrekijker, insectennet, laarzen.

Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.