Libellenvereniging Vlaanderen vzw
images/LVV/LVV.jpg

Een nieuwe Brachytron in je brievenbus

 Omslag Brachytron 20 1 1

 

In mei 2019 komt een nieuwe Brachytron uit. Dit nummer heeft lang op zich laten wachten, omdat de redactie de laatste jaren te weinig kopij ontvangt.

In dit nummer ondermeer aandacht voor het herkennen van libellen op basis van vleugelpatronen, Nieuwe hoogveenglanslibel populaties in NL, Tweevlek populatie in Frankrijk, bijzondere libellenwaarnemingen in Limburg (NL) en libellen in Noordwest India.

Indien je dit klasse-tijdschrift wil ontvangen, maak je dan lid van LVV!


2019 - Libellenatlas Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikel in het frans)

10 mei 2019

Omwille van hun specifieke levenscyclus vormen libellen zeer goede indicatoren van de kwaliteit van vochtige milieus. De studie van wijzigingen in de odonatofauna kan dus van pas komen bij de opvolging van de kwaliteit van waterpartijen en waterlopen. Dergelijke informatie kan eveneens aan de basis liggen van beheeradvies. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en Gomphus (werkgroep van Les Naturalistes belges) sloegen daarom de handen in elkaar om een overzicht te krijgen van de verspreiding en aantalsevolutie van de libellen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gebruik makend van gegevens verzameld door burgerwetenschappers.

Oproep om op prospectie te gaan in deze gebieden.

Lees meer...

2019 - Groupe de travail Gomphus (artikel in het frans)

30 april 2019

Dit bericht geeft een overzicht van de reeds geziene libellen in de maand april: Bruine winterjuffer (Sympecma fusca), Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula), Bruine korenbout (Libellula fulva), Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens), Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum), Watersnuffel (Enallagma cythigerum), Lantaarntje (Ischnura elegans), Smaragdlibel (Cordulia aenea), Viervlek (Libellula quadrimaculata), Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum), Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella), Platbuik (Libellula depressa), Glassnijder (Brachytron pratense), Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo), Grote roodoogjuffer (Erythromma najas), Grote keizerlibel (Anax imperator), Tengere grasjuffer  (Ischnura pumilio), Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles), Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia) et Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda).

Lees meer...