atlasodonataVolgens de in 2015 verschenen Atlas of the European dragonflies and damselflies
(Boudot, J.-P. & V.J. Kalkman (eds) 2015 - KNNV publishing, the Netherlands,
telt België 70 libellensoorten.

  

Op donderdag 9 juni 2016 werd een mannetje waargenomen (met foto) van de Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) in de Maten te Genk. Dit is een nieuwe soort voor de Belgische fauna en de 71ste libellensoort.

 

Op zondag 3 juli 2016 werd een mannetje Witpuntoeverlibel (Orthetrum albistylum) waargenomen in de Famenne ( Lavaux-Saint-Anne). Ook dit is een nieuwe libellensoort voor België en brengt de teller op 72.

  

Soorteninformatie vind je op Libellennet.

 

ZYGOPTERA-JUFFERS-DAMSELFLIES

Lestidae

Calopterygidae

Platycnemididae

Coenagrionidae

 

 

 

ANISOPTERA-ECHTE LIBELLEN-TRUE DRAGONFLIES

Aeshnidae

Gomphidae

Cordulegastridae

incertae sedis

Corduliidae

Libellulidae